قوانین و مقررات

هـمانگونه کـه همه از این موضوع آگاه هسـتیم، هـر اجـتماعـی نیـازمند قــوانین و مــقررات مـدون و مشـخصی می بـاشـد که براسـاس آن حدود مسـئولیـت ها و اخـتـیارات اشـخاص حـاضر در آن جـامـعه تـعییـن مـی گـردد.
این قوانین باعث میشود که در هنگام بروز هرگونه اختلاف با رجوع به آن، حدود تخلفات احتمالی و مسئولیت افراد مشخص گردد. جوامع مجازی که شامل وبسایت ها و شبکه های اجتماعی و … میشود نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
قــوانـیـن و مـقــررات زیــر مـربــوط بــه شـرایـط خـرید و بــهـره بــرداری از وب سـایـت احـمـد فـــروهــر جــم مـی بـاشـد کـه بــازدیــد و خـریـد از ایـن سـایـت بـه مـنـزلـه اطـلاع کــامـل از مــفــاد و شـرایــط آن اســت.
بـدیـهـی اسـت قـبل از هـرگـونه استـفـاده از ایـن وب سـایـت ، با مـطـالـعـه قــوانیـن و شـرایـط اسـتـفـاده از آن، شـمـا مـتـعـهـد می شـویـد کـه شـرایـط ایـن قــرارداد را پـذیـرفـتـه ایـد و بـه مـفـاد آن آگــاه هـستیـد.
اگـر چنانچـه مخـالفتی با تـوافقنامه زیر داشـتید، می توانیـد از سایـت مـا اسـتفاده نکنید . وب سـایت احـمد فــروهـر سـرویـس خـود را تـحـت شـرایـط و مـقــررات ایـن تـوافـقنـامـه در اختـیار شـمـا می گذارد.
وب سایت احمد فروهر این حق را دارد که به صلاح دید خود توافقنامه میان سایت و کاربران را تغییر دهد، این تغییر ممکن است بدون اطلاع قبلی به کاربران صورت بگیرد و تغییرات می تواند در کل توافقنامه و یا حذف و اضافه کردن مفادی به متن آن باشد. هر تغییری در مقررات و قوانین این توافقنامه بلافاصله از نظر مسئولان سایت لازم الاجرا‌ست و عذر کاربران در صورت عدم آگاهی آنها از این تغـیـیـرات، بـه هـیچ وجـه پذیرفته نیست.
شما می توانید در هر زمان مروری بر جدیدترین مفاد این توافقنامه در همین صفحه داشته باشید.
بـر طبـق تـوافـقنامه های مقرر در این سایت ، آقـای احـمد فــروهر مـتعهـد می شـود کـه از اطلاعــات خـصـوصـی کـاربـران محــافظت کـند و این اطـلاعات را مخفیانه نزد خـود نـگه دارد و بـرای سـایر اشـخـاص فـاش نکند.
شـما به عـنوان کـاربـر متـعهد می شـوید کـه از سـرویـس‌ها و مـطـالـب مـا سوء اسـتفـاده نـکنید.
اطـلاعات این سایت برای استفاده شخصی شما می باشد، و شما نباید به هر شکلی محتوی آنرا بدون ذکر منبع در هر نوع رسانه اعم از چاپی و یا دیجیتالی کپی کنید . نشـر مجدد اطلاعات با هر شـکل و روشـی اکـیدا مـمنوع اسـت و فقـط با عقـد قـرارداد با کسب اجـازه و مـجوز کـتبی از مـالک اطلاعات (مالک این سایت) امـکان پـذیر است.
چنانچه شما هر سوال یـا مشکلی در رابطه با این سایت و یا این توافـقنامه داشتید انتقادات و نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.