کتاب پدرخوانده پول(چاپ دوم)

45,000 تومان

هم اکنون در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور

موضوع : موفقیت در کسب و کار – جنبه های روان شناسی

چـاپ دوم – تابستان 1399

 

هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد .

تصاویر محصول